Menu witryny
Migatronic
Przecinarki plazmowe
Mechanizacja spawania
Półautomaty MIG/MAG
Urządzenia TIG - DC
Urządzenia TIG - AC/DC
Spawarki MMA
Wentylacja/Filtrowentylacja
Materiały spawalnicze
Ochrona osobista
Kontakt
Urządzenia SPARTUS
Partnerzy

 

Drukuj Poleć znajomemu

Druty rdzeniowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych konstrukcyjnych o granicy plastyczności do 500 N/mm2 wg EN 758

         
Nazwa EN
Klasyfikacja

AWS/ASME

Klasyfikacja
FLUXOFIL M 8 758 T 46 2 MC 1 H5
SFA-5.20 E 71 T-1 H4
T 46 2 MM 1 H5 E 71 T-1M H4
FLUXOFIL M 10 758 T 46 4 MM 1 H5 SFA-5.18
E 70 C-6M H4
FLUXOFIL M 10 PG
758 T 42 2 MM 1 H5  SFA-5.20 E 71T-1MJ H4
FLUXOFIL M 10 S
758 T 42 6 MM 1 H5 SFA-5.18 E 70 C-6M H4
FLUXOFIL 11 758 T 42 ARC 3 H5 SFA-5.20 E 70 T-2 H4
FLUXOFIL 14 HD
758 T 46 2 PC 1 H5 SFA-5.20 E 71 T-1 H4
T 46 2 PM 1 H5E 71 T-1M H4
FLUXOFIL 19 HD 758 T 46 2 PC 1 H5 SFA-5.2 E 71 T-1 H4
FLUXOFIL 20 HD  T 46 4 1Ni PM 1 H5 E 81 T1-Ni1
FLUXOFIL 21 HD 758 T 46 4 1Ni PC M 1 H5 SFA-5.29 E 81 T1-Ni1 MJ H4
FLUXOFIL 31
758 T 42 4 BC 3 H5 SFA-5.20 E 70 T-5J H4
T 42 4 BM 3 H5E 70 T-5MJ H4
FLUXOFIL 40
758 T 46 6 1Ni BC 3 H5 SFA-5.29 E 80 T5-G H4
T 46 6 1Ni BM 3 H5E 80 T5-GM H4


CITOFLUX M60  758T 42 4 2M M 2 H5 SFA-5.18E 70 C 6 M H8
CITOFLUX R00  758T 42 3 P C 1 H5 SFA-5.20E 71 T-1MJ H4  
T 42 3 P M 1 H5
CITOFLUX R00 C  758T 46 2 P C 1 H5 SFA-5.20E 71 T-1 H4
CITOFLUX R00 Ni  758T 46 4 1Ni PC 1 H5 SFA-5.29E 81 T1-G H4 
T 46 4 1Ni PM 1 H5
CITOFLUX R20 C  758T 46 5 1Ni PC 1 H 10 SFA-5.29E 81 T1-Ni1 H8
CITOFLUX R82 SR  758T 46 6 1Ni P M 1 H5 SFA-5.29E 81 T1-Ni M H4
CITOFLUX B00  758T 42 5 B M 1 H5 SFA-5.20E 71 T-5
T 46 5 B C 1 H5E 71 T-5MJ
     

FLUXOFIL M 8 - Drut rdzeniowy bez szwu z rdzeniem metalicznym do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 46 2 M M 1 H5
Logo Oerlikon
  T 46 2 M C 1 H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T-1M H4
 E 71 T-1 H4

Bezżużlowy drut proszkowy bez szwu, z rdzeniem metalicznym, o znakomitych własnościach spawalniczych w zakresie łuku zwarciowego lub łuku natryskowego. Niemal brak rozprysków przy spawaniu łukiem natryskowym. Dobre zajarzanie powtórne, nawet przy zimnym końcu drutu ułatwia stosowanie na stanowiskach zrobotyzowanych.

Fluxofil M 8 - pdf

 


FLUXOFIL M 10 - Drut proszkowy bez szwu z rdzeniem metalicznym do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 46 4 M M 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.18 E 70 C-6M H4

Drut proszkowy bez szwu, bez żużla, z rdzeniem metalicznym, o świetnych własnościach spawalniczych w zakresie łuku zwarciowego i łuku natryskowego. Podczas spawania łukiem natryskowym niemal brak rozprysków. Dobre zajarzenie powtórne, nawet przy zimnej końcówce drutu, powoduje, że jest przydatny dla stanowisk zrobotyzowanych.

Fluxofil M 10 - pdf

 


FLUXOFIL M10 PG - Drut proszkowy bez szwu z rdzeniem metalicznym do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 2 M M 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.18 E 71 T-1MJH4

Drut rdzeniowy bez szwu, powlekany miedzią lub nie, typu specjalnego, wypełniony proszkiem metalowym, bez żużla, do spawania techniką jedno lub wielowarstwową. Świetna spawalność, wysoki współczynnik stapiania. Przydatny szczególnie do spawania pionowo w dół oraz dla stanowisk zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych. Stosuje się wraz z gazem osłonowym Ar/CO2.

Fluxofil M 10 PG - pdf

 


FLUXOFIL M 10 S - Drut proszkowy bez szwu z rdzeniem metalicznym do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 6 MM 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.18 E 70 C-6M H4

Drut rdzeniowy bez szwu, powlekany miedzią, typu specjalnego, wypełniony proszkiem metalu, do spawania techniką jedno lub wielowarstwową. Świetna spawalność, wysoki współczynnik stapiania, bardzo dobre własności udarnościowe w niskich temperaturach do -60 °C, w stanie po spawaniu oraz po obróbce cieplnej. Przydatny tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka ciągliwość.

Fluxofil M 10 S - pdf

 


FLUXOFIL 11 - Rutylowy drut proszkowy bez szwu do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 A R C 3 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.20 E 70 T-2 H4

Rutylowy drut rdzeniowy o wolno-krzepnącym żużlu oraz o świetnych własnościach spawalniczych w dowolnej pozycji, oprócz pionowej w dół i pułapowej.
Nieznaczne straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla, gładkie, z drobną łuską lico spoiny bez podtopień metalu rodzimego. Przy użyciu mieszanki gazu, przydatny tylko do jednowarstwowych spoin pachwinowych.

Fluxofil 11 - pdf

 


FLUXOFIL 14 HD - Rutylowy drut proszkowy bez szwu z żużlem szybko-krzepnącym do spawania MAG.
       
Normy:
EN 758 T 46 2 P C 1 H5
Logo Oerlikon
  T 46 2 P M 1 H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T-1 H4
 E 71 T-1M H4

Zwiększony współczynnik napełniania FLUXOFIL 14 HD stwarza możliwość zwiększenia gęstości prądu i współczynnika stapiania. Drut można stosować w dowolnej pozycji spawania dla jednej nastawy parametrów spawania (24V, prędkość podawania drutu 9 m/min, średnica drutu 1,2mm). Najczęściej jest używany wraz z mieszanką gazową i charakteryzuje się małymi stratami na rozprysk oraz łatwym usuwaniem żużla.

Fluxofil 14 HD - pdf

 


FLUXOFIL 19 HD - Rutylowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 46 2 P C 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T-1 H4

Rutylowy drut rdzeniowy bez szwu o podwyższonym stopniu napełnienia. Można nim spawać w dowolnej pozycji przy jednej nastawie parametrów spawania (24V, podawanie drutu 9 m/min, średnica drutu 1,2 mm). Podwyższony stopień napełniania pozwala na wzrost gęstości prądu oraz współczynnika stapiania, czyli znacznie zwiększa szybkość spawania i prowadzi do oszczędności czasu i kosztów.

Fluxofil 19 HD - pdf

 


FLUXOFIL 20 HD - Rytulowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 46 4 1Ni P M 1 H5
Logo Oerlikon
  T 46 4 1Ni P C 1 H5
  AWS/ASME SFA-5.29 E 81 T1-Ni1M H4
 E 81 T1-Ni1 H4

Podwyższony stopień napełnienia FLUXOFIL 20 HD zapewnia wzrost gęstości prądu i współczynnika stapiania. Drutem można spawać w dowolnej pozycji przy jednejnastawie parametrów (24V, podawanie drutu 9 m/min, średnica drutu 1,2 mm). Najczęściej jest używany z mieszaniną gazów osłonowych.

Fluxofil 20 HD - pdf

 


FLUXOFIL 21 HD - Rutylowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 46 4 1 Ni PC JH4 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.29 E 81 T1-Ni1

Rutylowy miedziowany drut rdzeniowy bez szwu do spawania, w dowolnej pozycji, stali węglowych i niskostopowych o zawartości ok. 1% niklu. Przeznaczony do spawania z gazem osłonowym CO2, zwłaszcza przy spawaniu pionowo w górę. Mały rozprysk, łatwe usuwanie żużla i ładny wygląd spoiny.

Fluxofil 21 HD - pdf

 


FLUXOFIL 31 - Zasadowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 4 B C 3 H5
Logo Oerlikon
  T 42 4 B M 3 H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 70 T-5JH4
 E 70 T-5MJ H4

Zasadowy drut rdzeniowy wytwarza stopiwo o wysokich własnościach mechanicznych. Przydatny jest do spawania złączy bardzo odpornych na pękanie, zwłaszcza wtedy, gdy stale spawane mają wyższą zawartość węgla. Spoiny wolne są od porowatości, żużel jest łatwousuwalny. Na życzenie dostępny jest wariant "niskożużlowy” FLUXOFIL 31S.

Fluxofil 31 - pdf

 


FLUXOFIL 40 - Zasadowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 46 6 1Ni B C 3 H5
Logo Oerlikon
  T46 6 1Ni B M 3 H5
  AWS/ASME SFA-5.29 E 80 T5-G H4
 E 80 T5-GM H4

Zasadowy drut rdzeniowy bez szwu do spawania drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Złącza spawane są odporne na pękanie i wolne od porów. Małe straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla, jednolity wygląd lica spoiny. Dostępny również jako FLUXOFIL 40 mod, o maksymalnej zawartości niklu 1%, zgodnie z przepisami dla gazu kwaśnego. Własności mechaniczne spawanego złącza mogą być różne zależnie od akości stali i grubości płyty (warunki chłodzenia).

Fluxofil 40 - pdf

 CITOFLUX M 60 A - Drut rdzeniowy z rdzeniem metalicznym do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 2 M M 2 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.18 E 70 C 6 M H8

Drut proszkowy z rdzeniem metalicznym nadaje spoinie czysty wygląd. Stosuje się do spawania uniwersalnych konstrukcji mechanicznych, w inżynierii lądowej, urządzeniach do robót ziemnych. Szczególne zalety: ścieg podolny, ścieg pojedynczy lub wielokrotny, niemal wolny od krzemianów na czystym arkuszu. Dobre własności mechaniczne złącza przy –20°C.

Citoflux M 60 A - pdf

 


CITOFLUX R 00 - Rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 42 3 P M 1 H5
Logo Oerlikon
  T 42 3 PC 1 H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T1MJ H4

Drut rdzeniowy z topnikiem rutylowym, o zwiększonym stopniu napełnienia. Dzięki łatwej kontroli jeziorka ciekłego metalu posiada on znakomite własności spawalnicze. Zwiększony stopień napełnienia powoduje wzrost gęstości prądu i współczynnika stapiania, czyli zasadniczo zwiększa prędkość spawania i prowadzi do oszczędności czasu i kosztów. Niskie straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla, gładkie i drobno sfalowane spoiny bez podtopień metalu rodzimego.

Citoflux R 00 - pdf

 


CITOFLUX R 00 C - Rutylow drut rdzeniowy do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 46 2 P C 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T-1 H4

Rutylowy drut rdzeniowy z szybkokrzepnącym żużlem, dobrej kontroli jeziorka ciekłego metalu, ma znakomite własności spawalnicze w dowolnej pozycji. Małe straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla przy spawaniu na podkładce ceramicznej lub przy wypełnianiu, gładkie i lekko pofalowane lico spoiny bez podtopień metalu rodzimego. Drut jest przeznaczona do spawania w stoczniach i instalacjach przybrzeżnych, do spawania kotłów (rur wodnych ciśnieniowych), konstrukcji metalowych itp.

Citoflux R 00 C - pdf

 


CITOFLUX R 00 Ni - Rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 46 4 1Ni PC 1 H5
Logo Oerlikon
  T 46 41 P C 1 H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 81 T-1 G H4

Drut rdzeniowy z topnikiem rutylowym o podwyższonym stopniu napełnienia. Niskie straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla, gładkie, z drobną łuską lico spoiny bez podtopienia metalu rodzimego. Przydatny do spawania w dowolnej pozycji przy dobrej udarności złącza do temperatury -40°C. Zaleca się stosowanie, jako gazów osłonowych, mieszanki gazu M21 oraz CO2.

Citoflux R 00 Ni - pdf

 


CITOFLUX R 20 C - Rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG, z żużlem szybko-krzepnącym
       
Normy:
EN 758 T 46 5 Ni PC 1 H10
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.29 E 81 T1 Ni1 H8

Rutylowy drut rdzeniowy z szybkokrzepnącym żużlem o dobrej kontroli jeziorka ciekłego metalu, ma nadzwyczajne własności spawalnicze w dowolnej pozycji. Małe straty na rozprysk, łatwe usuwanie żużla przy spawaniu na podkładce ceramicznej lub przy wypełnianiu, gładkie i lekko pofalowane lico spoiny bez podtopień metalu rodzimego. Drut jest przeznaczona do spawania w stoczniach i instalacjach przybrzeżnych, do spawania kotłów (rur wodnych ciśnieniowych), konstrukcji metalowych itp.

Citoflux R 20 C - pdf

 


CITOFLUX R 82 SR - Rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 46 6 1Ni P M 1 H5
Logo Oerlikon
  AWS/ASME SFA-5.29 E 81 T1 Ni1 M H4

Rutylowy drut z rdzeniowy, który umożliwia spawanie w dowolnej pozycji z dobrą udarnością przy –60 °C. Przeznaczony do spawania konstrukcji przybrzeżnych, do budowy statków, mostów i konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych. Bardzo łatwy w użyciu przy spawaniu pionowo w górę.

Citoflux R 82 SR - pdf

 


CITOFLUX B 00 - Zasadowy drut rdzeniowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 758 T 42 5 B M 1H5
Logo Oerlikon
  T 42 5 B M 1H5
  AWS/ASME SFA-5.20 E 71 T-5
 E 71 T-5MJ

Zasadowy drut rdzeniowy przydatny do spawania drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej. Wysokie własności mechaniczne, łatwe usuwanie żużla. Pomimo zasadowej charakterystyki żużla, CITOFLUX B 00, podczas spawania pozycyjnego przyłącza się do ujemnego bieguna prądu stałego (stosuje się tylko do elektrody o średnicy 1,2 mm).

Citoflux B 00 - pdf

 

 

 
     
 
© Promis s.c.- urządzenia i materiały spawalnicze, technologie, profesjonalny serwis spawarek.