Menu witryny
Migatronic
Przecinarki plazmowe
Mechanizacja spawania
Półautomaty MIG/MAG
Urządzenia TIG - DC
Urządzenia TIG - AC/DC
Spawarki MMA
Wentylacja/Filtrowentylacja
Materiały spawalnicze
Ochrona osobista
Kontakt
Urządzenia SPARTUS
Partnerzy

 

Drukuj Poleć znajomemu

Druty rdzeniowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej stali nierdzewnych i żaroodpornych wg EN 12073

         
Nazwa EN
Klasyfikacja

AWS/ASME

Klasyfikacja
FLUXINOX 308 L
12073
T 19 9 L R M 3 SFA-5.22 E 308LT0-4
T 19 9 L R C 3 E 308LT0-1
FLUXINOX 308 L-PF
12073 T 19 9 L P M 1 SFA-5.22 E 308LT1-4
T 19 9 L P C 1 E 308LT1-1
FLUXINOX 307-PF
12073 T 18 8 Mn P M 1 SFA-5.22
E 307T1-G
T 18 8 Mn P C 1
FLUXINOX 309 L
12073 T 23 12 L R M 3 SFA-5.22 E 309LT0-4
T 23 12 L R C 3E 309LT0-1
FLUXINOX 309 L-PF
12073 T 23 12 L P M 1 SFA-5.22 E 309LT1-4
T 23 12 L P C 1E 309LT1-1
FLUXINOX 309 Mo L
12073
T 23 12 2 L R M 3 SFA-5.22
E 309LMoT0-4
T 23 12 2 L R C 3 E 309LMoT0-1
FLUXINOX 309 Mo L-PF
12073 T 23 12 2 L P M 1 SFA-5.22 E 309LMoT1-4
T 23 12 2 L P C 1E 309LMoT1-1
FLUXINOX 22.9.3 L-PF 12073T 22 9 3 NL P M 1SFA-5.22E 2209 T1-4
T 22 9 3 NL P C 1E 2209 T1-1
FLUXINOX 22.9.3 L 12073T 22 9 3 NL R M 3SFA-5.22E 2209T0-4
T 22 9 3 NL R C 3
E 2209T0-1
FLUXINOX 316 L 12073T 19 12 3 L R M 3SFA-5.22E 316LT0-4
T 19 12 3 L R C 3E 316LT0-1
FLUXINOX 316 L-PF 12073T 19 12 3 L P M 1SFA-5.22E 316LT1-4
T 19 12 3 L P C 1E 316LT1-1
     

FLUXINOX 308 L - Wysokostopowy drut rutylowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 19 9 L R M 3
Logo Oerlikon
  T 19 9 L R C 3
  AWS/ASME SFA-5.22 E 308LT0-4
 E 308LT0-1
 Grupa mat. Nr
1.4316

Wysokostopowy drut rutylowy do spawania stabilizowanych i niestabilizowanych stali stopowych Cr-Ni. Przydatny dla temperatur roboczych do +350°C, odporny na tworzenie zgorzeliny do około 800°C. Płaskie  i gładkie lico spoiny bez podtopień.

Fluxinox 308 L - pdf

 


FLUXINOX 308 L-PF - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 19 9 L P M
Logo Oerlikon
  T 19 9 L P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 308LT1-4
 E 308LT1-1
 Grupa mat. Nr
1.4316

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybkokrzepnącym żużlem, do spawania stabilizowanych i niestabilizowanych nierdzewnych stali Cr-Ni. Maksymalna temperatura robocza stopiwa +350°C, odporność na tworzenie zgorzeliny do około 800°C. Nadaje się dobrze do spawania w pozycjach: poziomej (PD), pułapowej (PE) i pionowej w górę (PF).

Fluxinox 308 L-PF - pdf

 


FLUXINOX 307-PF - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 18 8 Mn P M 1
Logo Oerlikon
  T 18 8 Mn P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 307T1-G
 Grupa mat. Nr
1.4370

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do łączenia bez pęknięć oraz do napawania stali obrabianych cieplnie, płyt pancernych, stali odpornych na korozję oraz stali
manganowych. Przydatny również do łączenia austenitycznych stali nierdzewnych ze stalami niestopowymi. Bardzo przydatny do spawania w pozycjach: poziomej (PD), pułapowej (PE) oraz pionowej w górę (PF).

Fluxinox 307 PF - pdf

 


FLUXINOX 309 L - Wysokostopowy rutylowy drut proszkowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 23 12 L R M 3
Logo Oerlikon
  T 23 12 L R C 3
  AWS/ASME SFA-5.22 E 309LT0-4
  E 309LT0-1
 Grupa mat. Nr
1.4332

Wysokostopowy drut rutylowy do łączenia stali wysokostopowych Cr i CrNi(Mo), jak również do napawania austenitycznych warstw nierdzewnych. Najwyższa temperatura robocza stopiwa dla złączy różnoimiennych wynosi 300 °C. Stopiwo jest odporne na tworzenie zgorzeliny do 850°C. Podgrzewanie wstępne i temperatura międzyściegowa powinna być kalkulowana z uwzględnieniem spawanego materiału.

Fluxinox 309 L - pdf

 


FLUXINOX 309 L-PF - Wysokostopowy rutylowy drut proszkowy z szybkokrzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 23 12 L P M 1
Logo Oerlikon
  T 23 12 L P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 309LT1-4
  E 309LT1-1
 Grupa mat. Nr
1.4332

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy do łączenia stali wysokostopowych Cr oraz Cr-NI-(Mo) z niestopowymi, jak również do napawania austenitycznych warstw nierdzewnych. Najwyższa temperatura robocza stopiwa dla złączy różnoimiennych wynosi +300°C, odporność na tworzenie zgorzeliny do około 850°C. Drut dobrze dostosowany jest do spawania w pozycjach: poziomej (PD), pułapowej (PE) i pionowej w górę (PF).

Fluxinox 309 L-PF - pdf

 


FLUXINOX 309 Mo L - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 23 12 2 L R M 3
Logo Oerlikon
  T 23 12 2 L R C 3
  AWS/ASME SFA-5.22 E 309LMoT0-4
  E 309LMoT0-1
 Grupa mat. Nr
1.4459

Wysokostopowy drut rutylowy do łączenia stali wysokostopowych z niestopowymi, jak również do napawania austenitycznych warstw nierdzewnych. Najwyższa temperatura robocza stopiwa dla złączy różnoimiennych wynosi 300°C. Stopiwo zawierające ok. 20% ferrytu jest odporne na pękanie i dlatego bardzo przydatne do wykonania warstw buforowych na wysokowęglowych trudnospawalnych gatunkach stali.

Fluxinox 309 Mo L - pdf

 


FLUXINOX 309 Mo L-PF - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 23 12 2 L P M 1
Logo Oerlikon
  T 23 12 2 L P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 309MoLT1-4
  E 309MoLT1-1
 Grupa mat. Nr
1.4459

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy do łączenia stali wysokostopowych Cr oraz Cr-Ni-(Mo) ze stalami niestopowymi, jak również do napawania austenitycznych warstw nierdzewnych. Najwyższa temperatura robocza stopiwa dla złączy różnoimiennych wynosi 300°C. Drut nadaje się dobrze do spawania w pozycjach: poziomej (PD), pułapowej (PE) i pionowej w górę (PE).

Fluxinox 309 Mo L-PF - pdf

 


FLUXINOX 22.9.3 L-PF - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 22 9 3 NL P M 1
Logo Oerlikon
  T 22 9 3 NL P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 2209T1-4
  E 2209T1-1
 Grupa mat. Nr
1.4462

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy przydatny do łączenia i platerowania odpornych na korozję ferrytyczno-austenitycznych stali typu dupleks. Stopiwo zawiera 30% ferrytu i 70% austenitu i jest szczególnie odporne na wżery, korozję szczelinową oraz pękanie wskutek naprężeń w środowisku zawierającym chlorki i siarkowodór. Dzięki szybkokrzepnącemu żużlowi jest bardzo przydatny do spawania w pozycji poziomej (PD), pułapowej (PE) i pionowej w górę (PF).

Fluxinox 22 9 3 L-PF - pdf

 


FLUXINOX 22 9 3 L - Wyskostopowy rutylowy drut rdzeniowy do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 22 9 3 NL R M 3
Logo Oerlikon
  T 22 9 3 NL R C 3
  AWS/ASME SFA-5.22 E 2209T0-4
  E 2209T0-1
 Grupa mat. Nr
1.4462

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy przydatny do łączenia i platerowania odpornych na korozję ferrytyczno-austenitycznych stali typu dupleks. Stopiwo zawiera 30% ferrytu i 70% austenitu i jest szczególnie odporne na wżery, korozję szczelinową oraz pękanie wskutek naprężeń w środowisku zawierającym chlorki i siarkowodór. Najczęściej stosowany jest do budowy instalacji chemicznych oraz przybrzeżnych konstrukcji spawanych o temperaturach roboczych stopiwa do 250°C.

Fluxinox 22 9 3 L - pdf

 


FLUXINOX 316 L - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy o spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 19 12 3 L R M 3
Logo Oerlikon
  T 19 12 3 L R C 3
  AWS/ASME SFA-5.22 E 316LT0-4
  E 316LT0-1
 Grupa mat. Nr
1.4430

Wysokostopowy drut rutylowy do spawania stabilizowanych i niestabilizowanych nierdzewnych stali Cr-Ni-Mo. Stopiwo jest odporne na rozpad ziarna przy roboczych temperaturach do 400°C, odporność na tworzenie zgorzeliny do około 800°C.

Fluxinox 316 L - pdf

 


FLUXINOX 316 L-PF - Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania MAG
       
Normy:
EN 12073 T 19 12 3 L P M 1
Logo Oerlikon
  T 19 12 3 L P C 1
  AWS/ASME SFA-5.22 E 316LT1-4
  E 316LT1-1
 Grupa mat. Nr
1.4430

Wysokostopowy rutylowy drut rdzeniowy z szybko-krzepnącym żużlem do spawania stabilizowanych i niestabilizowanych nierdzewnych stali Cr-Ni-Mo. Stopiwo jest odporne na rozpad ziarna do temperatury roboczej 400°C, odporność na tworzenie zgorzeliny do około 800°C. Dobrze nadaje się do spawania w pozycjach: poziomej (PD), pułapowej (PE) i pionowej w górę (PF).

Fluxinox 316 L-PF - pdf

 

 

 
     
 
© Promis s.c.- urządzenia i materiały spawalnicze, technologie, profesjonalny serwis spawarek.