Max200

MAX200 - łukowe cięcie plazmowe w tlenie

Logo Hypertherm

MAX200 to podstawowy system cięcia z wykorzystaniem tlenu, idealny dla często zmieniających się zadań oraz planów produkcyjnych. Sprawdzony system przemysłowy wymagający niskich nakładów początkowych.

 

Max200

 

Max200   MAX200

Grubość cięcia palnika ręcznego dla stali węglowej

Zalecana:
Produkcyjna:
Odcięcie:

do 25 mm - cięcie bezżużlowe
do 25 mm - przebijanie
do 50 mm - przy rozruchu krawędziowym
Grubość cięcia palnika maszynowego
Maksymalna:do 25 mm (grubsze wymagają rozruchu krawędziowego)